Ценовник

АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЈА

1 Интраутерина инсеминација 8.000
2 Две последователни инсеминации во еден циклус 10.000
3 Хистеросалпинго сонографија - испитување проодноста на јајцеводите 7.000
4 MAR-тест - утврдување имунолшка форма на стерилитет 3.000
5 Спермограм 3.000
6 Пункција на циста 8.000
7 Пункција на циста под анестезија 12.000
8 Ин витро оплодување со ембриотрансфер и анестезија 95.000
9 Ин витро оплодување без ембриотрансфер 52.000
10 Ин витро оплодување втор обид 87.000
11 Ин витро оплодување трет обид 82.000
12 Ин витро оплодување на спонтан (природен) циклус 48.000
13 Ин витро оплодување на спонтан циклус без ЕТ 18.000
14 Ин витро оплодување преку ФЗО на РМ - партиципација 0.00
Цените се во денари

КРИОБАНКА

1 Замрзнување на сперматозоиди 21.000
2 Замрзнување на ембриони 20.000
3 Трансфер на замрзнати ембриони 17.000
4 ТЕСЕ плус замрзнување 30.000
5 Чување на биолошки материјал - годишна доплата 6.000
Цените се во денари

ИНТЕРВЕНЦИИ

1 Полипектомија 3.000
2 Полипектомија на ендоцервикална киретажа 7.000
3 Биопсија на цервикс 3.000
4 Биопсија на цервикс со ендоцервикална киретажа 7.000
5 Доплата за патохистолошки преглед 1.800
6 Местење на интраутерина спирала 6.000
7 Вадење на интраутерина спирала 2.500
8 Вадење на интраутерина спирала под контрола на ултра звук 6.000
9 Марсупулизација на циста 7.000
10 Инцизија со дренажа со аналгоседација 4.500
11 Лекување CIN1, CIN2, ранички на цервикс со хируршки СО2 ласер 15.000
12 Лекување CIN1, CIN2, ранички на цервикс со хируршки СО2 ласер - проширено 18.000
13 Кондиломи ласерско одстранување со хируршки СО2 ласер 12.000
Цените се во денари

ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

1 Здравствен совет 600
2 Гинеколошки преглед со здравствен совет 2.000
3 Видеоколпоскопија 2.000
4 Земање брис - ПАП тест 1.000
5 Земање бактериолошки брисеви 600
6 Земање материјал за HPV типизација 600
7 Медикаментозно лекување на раничка 600
8 Тераписко туширање на вагина 600
9 Вагинален ултразвук 2D 2.000
10 Вагинален ултразвук 2D колор доплер 2.500
11 Вагинален ултразвук 5D 4.000
12 Пакет - видеоколпоскопија+ПАП тест+2D ултразвук 4.500
13 Мамографија - ултразвучна со клинички преглед на дојки 2.500
14 Пакет - видеоколпоскопија + ПАП тест + 2D ултразвук + ултразвучна мамографија на дојки 6.000
15 Пакет - видеоколпоскопиј + 2D ултразвука + ултразвучна мамографија на дојки 5.500
16 Клинички преглед на бремена жена 2.000
17 Ултразвучен преглед во бременост - рутински 2.000
18 Ултразвучен преглед фетална биометрија, колор доплер 3.000
19 5D ултразвук во бременост 4.000
20 Ултразвучен скрининг со морфологија во бременост 4.000
21 Документирање со CD 500
22 Ултразвучна цервикометрија 1.500
23 Ултразвучна фоликулометрија 1.000
24 Кардиотокографија - CTG 1.500
25 Абдоминален ултразвучен преглед 2.500
Цените се во денари

ДОПОЛНИТЕЛНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ ИСПИТУВАЊА

1 Биохемиски скининг - за детекција на генетски аномалии на плодот (синдрома на Даун, тризомија 18, 13 и неурални дефекти) 3.800
2 Пакет микробиолошки брисеви - хламидија, микоплазма, уреоплазма и патогени бактерии 2.800
3 Спермокултура 900
ХОРМОНИ
4 FSH 800
5 LH 800
6 Estradiol 800
7 Prolactin 800
8 Progesteron 800
9 Testosteron 900
10 Анти милеров хормон 6.100
11 Bhcg - крвен тест за бременост 1.000
12 TSH 800
13 FT4 800
14 Пакет хормони 3.000
СЕРОЛОШКИ АНАЛИЗИ
15 Анти - HIV 1+2+p24 800
16 HBsAg 800
17 Анти - HCV 800
БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
18 Крвна слика 300
19 Седиментација 100
20 Урина 200
21 Гликемија 100
22 LDL и HDL холестерол 400
23 Холестерол 150
24 Триглицериди 100
25 Уреа 100
26 Креатинин 100
27 AST 100
28 ALT 100
29 Билирубин 180
30 Комплет лабораторија 1.500
31 Вадење на крв 200
Цените се во денари

Цените подлежат на промени.