Дежурен број: 078 393 757
032 / 393-757
Емилија Миовска

Емилија Миовска

ембриолог

Специјалност

Биолог – ембриолог

Области на Експертиза
  • Ембриологија
  • Асистирана репродуктивна технологија
  • Ин витро оплодување
  • Замрзнување (витрификација) и одмрзнување на јајце клетки  и ембриони
  • Оптимизирање на култури на ембриони

  Емилија Миовска – главен ембриолог и раководител на одделот за ин витро во Специјална болница за гинекологија и акушерство Д-р Органџиски. Дипломиран инженер по биологија – биохемиско физиолошка насока. 2008 година завршен индивидуален тренинг за Асистирани репродуктивни технологии и ИВФ програм во болница Д-р Штерев – Софија. Повеќе стручни усовршувања за Витрификација ( замрзнување ) и одмрзнување на јајцеклетки и ембриони во повеќе европски земји. 2022 година има поминато обука на Витролајф во Гетеборг – Оптимизирање на кулури на ембриони.
Работно искуство:
Од 1996 година вработена во ПЗУ Д-р Органџиски Штип.
Од 2009 година работи како Биолог ембриолог во ИВФ лабораторија во ПЗУ Д-р Органџиски Штип.
Член на Македонско здружение за лабораториска медицина и наука МЗЛМН.
Член на здружение за Хумана и репродуктивна медицина на Македонија.
Член на Европско здружение за хумана и репродуктивна ембриологија – ESHRE.
Има учествувано во национални и меѓународни конгреси, симпозиуми, курсеви, тренинзи, работилници од областа на асистирани репродуктивни технологии и репродуктивната медицина.

Skip to content