Дежурен број: 078 393 757
032 / 393-757

Персонал

Прим. Д-р Ванчо Органџиски

спец. гинеколог акушер

Д-р Стојан Органџиски

спец. гинеколог акушер

Д-р Верица Органџиска

спец. гинеколог акушер

Д-р Коста Василевски

спец. гинеколог акушер

Д-р Кирчо Шумански

спец. гинеколог акушер

Д-р Ристе Бочваров

спец. гинеколог акушер

Прим. Д-р Дончо Москов

спец. гинеколог акушер

Прим. Д-р Катица Јанева

aнестезиолог - реаниматолог

Прим. Д-р Киро Чурлинов

aнестезиолог - реаниматолог

Д-р Јордан Манасиевски

спец. педијатар - неонатолог

Д-р Љубица Аџи-Андов

спец. медицинска биохемија

Емилија Миовска

биолог - ембриолог

Силвија Костадиновска

медицинска сестра

Емилија Паневски

медицинска сестра

Викторија Ристов

медицинска сестра

Елена Саздова

медицинска сестра

Верица Дејанска

медицинска сестра

Лилјана Јовчева

медицинска сестра

Габриела Донев

медицинска сестра

Татјана Панева

медицинска сестра

Татјана Митрев

медицинска сестра

Николина Караколева Јорданова

медицинска сестра - анестетичар

Катерина Шаклева

медицинска сестра - анестетичар

Панда Ефтимова

биохемичар

Даниела Каева

лабораториски техничар

Марија Постолова

лабораториски техничар

Ана Тодосиевска

менаџер за финансии

Данира Џејмен

административен асистент и графички дизајнер

Ивана Манчева

инструментарка

Сузана Белчева

инструментарка

Димитар Малинов

стерилизација

Александар Арсов

техничко лице

Кирил Коцев

домаќин

Марија Ѓорѓиева

хигиеничар

Skip to content