Дежурен број: 078 393 757
032 / 393-757
Лилјана Јовчева

Лилјана Јовчева

медицинска сестра

Специјалност 
Области на Експертиза 

Лилјана Јовчева е дипломирана медицинска сестра на ВЗШ. Има работено како стручен наставник по практична настава во СОУ ,,Јане Сандански” – Штип при што има реализирано бројни проектни активности од областа на гинекологијата и акушерството.
Има освоена прва награда на регионален натпревар со ученици од областа на Прва помош. Има работено како мед. сестра во ПЗУ ,,Д-р Миташев”. Член на ЗМСТА.

Skip to content