Дежурен број: 078 393 757
032 / 393-757
Сузана Белчева

Сузана Белчева

инструментарка

Специјалност 
Области на Експертиза

 

Сузана Белчева, Одговорна сестра на Операциона сала во Болница Д-р Органџиски / Hospital Dr. Organdziski.
Работно искуство: 21 год. како инструментарка во ЈЗУ Клиничка болница – Штип и тоа:
од 2002 год. до 2015 год. во хируршки операциони сали; 4 години работно искуство како инструментарка во ГАО при Клиничка болница – Штип и пак во хируршки операциони сали во истата установа сè до јануари 2023 год. Стекнати дипломи, сертификати, благодарници: Пофалница од ЗМСТА на општина Штип; Сертификат за ,,Енергетска ефикасност во здравствениот сектор”; Сертификат од ,,DSAM” – Скопје за учество на стручна средба за дезинфекција во здравствени уатанови; Сертификат за завршена обука од областа на ендоскопска и оперативна урологија; Сертификат од Групација ,,Flores Nightingale Hospital” – Турција; Учествува на повеќе предавања од областа на ,,DSAM” и ЗМСТА. 20 години е член во ЗМСТА.

Skip to content