Почеток

Лекување на ранички со хирушки CO2 ласер
Почеток

Ин Витро Оплодување на товар на ФЗО

4dEho Во текот на нашето постоење, целосно сме посветени на проблемите со зачнувањето, при што го достигнавме врвот во областа на стерилететот со одделот за ин витро оплодување. Ин витро ла- бораторијата е суштински- от дел од биомедицинско потпомогнато оплодување која е опремена со нај- современа апаратура.

Вашето идно бебе своите први денови ќе ги помине во грижливите раце на нашите ембриолози.

5D-Ехо Samsung UGEO WS80A with Elite - прво во Република Македонија

4dEho 5D ултразвукот овозможува откривање на аномалиите на плодот многу порано и посигурно од досега како и аномалии на матката при брачна неплодност. 5D ултразвучната машина Samsung UGEO WS80A with Elite е последно и најсофистицирано технолошко достигнување во областа на медицинската дијагностика.